sobota, 16 lipca 2016

231. Zbrodnie zostały wybaczone

Zbrodnie zostały wybaczone
Unititled 
▲▲▲
Sko­ro nędza jest bez znacze­nia, jak długo nędzarz jest za­dowo­lony, w ta­kim ra­zie i zbrod­nia jest bez znacze­nia, jak długo zbrod­niarz jest poz­ba­wiony skrupułów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz